Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1453384617.93

  Íslenskar Kvikmyndir
  ÍSLE3ÍK05
  139
  íslenska
  Íslenskar kvikmyndir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Markmið áfangans er að skoða, ræða og greina íslenska menningu og samfélag allt frá eftirstríðsárunum svonefndu fram til dagsins í dag í gegnum valdar íslenskar kvikmyndir. Um leið og skoðað verður það samfélagsmynstur sem kemur fram í þeim myndum sem horft verður á greinum við þau gildi, hefðir og skoðanir sem lesa má út úr þeim. Íslensk menning er því útgangspunkturinn í því sem við vinnum í sambandi við þær myndir sem verða sýndar verða í áfanganum.
  ÍSLE2MR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarþróun íslensks samfélags og menningar frá eftirstríðarárum til dagsins í dag samkvæmt því sem hægt er að meta hana út frá þeim kvikmyndum sem sýndar eru
  • skoðunum, hefðum og gildum sem koma fram í þeim kvikmyndum sem sýndar eru í áfanganum
  • skoðunum, hefðum og gildum þeirrar samfélagssýnar sem birtast í ákveðnum kvikmyndunum sem sýndar eru í áfanganum
  • leikstjórum og helstu leikurum þeirra mynda sem sýndar eru
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • ritun ritgerða þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir á heiðarlegan hátt
  • að flytja af nokkru öryggi ræður, endursagnir, lýsingar og kynningar á tileknum málefnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skýru og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
  • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, átta sig á samfélagslegum skírskotunum
  • túlka efnið þó merkingin liggi ekki á yfirborðinu
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.