Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1455180582.16

  Yndislestur
  ENSK3YL05
  112
  enska
  Yndislestur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Lesin eru skáldverk sem nemendur velja af bókalista. Nemendur vinna lestraráætlun og bókaðir eru fastir tímar með kennara þar sem nemendur fara yfir efni bókanna og gera þeim góð skil.
  ENSK2KK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningarlegu og sögulegu samhengi bókmennta hins enskumælandi heims.
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér lesefni með góðu móti í áframhaldandi námi og starfi.
  • helstu hugtökum í bókmenntafræði.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til ánægju og upplýsingar texta sem gera miklar kröfur til hans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð.
  • tjá sig af öryggi um margvísleg málefni tengd bókmenntum og menningu.
  • leggja gagnrýnið mat á texta, listrænt gildi hans og mismunandi stílbrögð höfunda.
  • ræða á ensku um upplifun sína af þeim verkum sem lesin eru.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auka lesskilning sinn.
  • gagnrýna og meta texta.
  • tjá tilfinningar, nota hugarflug og beita myndmáli og stílbrögðum.
  • beita málinu án meiri háttar vandkvæða og taka fullan þátt í umræðum og rökræðum um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni.
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt og pólitískt samhengi í bókmenntaverkum og öðrum textum.
  Ástundun, verkefni og próf.