Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1455298131.48

  Skilningur og orðaforði
  ENSK2OS05(SB)
  97
  enska
  Orðaforði, skilningur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Áhersla er lögð á að nemendur öðlist aukna kunnáttu og færni í ensku. Þeir muna tileinka sér og nota nýjan orðaforða og þjálfast í að nota málið og tjá sig á skipulegan hátt. Áhersla er lögð á lestur texta til að byggja upp bæði virkan og óvirkan orðaforða og góðan skilning. Viðfangsefni eru: m. a. textalestur, orðaforði, ritun og málfræði
  ENSK1OS05 eða hæfnieinkunn B úr grunnskóla
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • lesskilningi sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja fjölbreytt mál
  • lesa fjölbreytta texta sér til gagns
  • beita málfari við hæfi í samskiptum
  • tjá sig skýrt og skipulega
  • skrifa fjölbreytt ritunarverkefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja fjölbreytt talað mál
  • tileinka og nýta sér efni fjölbreyttra ritaðra texta
  • lesa fjölbreytta texta og geta tjáð sig skriflega um efni þeirra
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
  • skrifa fjölbreytta texta eftir því sem hæfa tilefninu
  Notað verður fjölbreytt námsmat. Dæmi um námsmatsþætti gætu verið: Munnleg og skrifleg verkefni, smápróf, ritun, ástundun og lokapróf