Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1455807700.32

  Uppeldis- og menntunarfræði inngangur
  UPPE2UM05
  25
  uppeldisfræði
  uppeldis- og menntunarfræði - inngangur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um uppeldis- og menntunarfræði sem fræðigrein, rætur hennar, sögu og hagnýtingu. Lögð er áhersla á að efla skilning á mikilvægi uppeldis og menntunar og að nemendur öðlist hæfni til að takast á við störf er tengjast uppeldi og menntun. Margs konar verkefni eru unnin í áfanganum og áhersla er lögð á að nemandinn þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og virkri samvinnu við aðra. Einnig að nemendur fái þjálfun í fjölbreytilegri gagnaöflun og að kynna niðurstöður sínar skriflega og munnlega.
  Hæfnieinkunn C í samfélagsgreinum úr grunnskóla eða 1. þrep í íslensku
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mótunaraðilum uppeldis og menntunar í samfélaginu
  • kenningum sem hafa áhrif á uppeldi og menntun
  • margvíslegum könnunum á uppeldi og menntun
  • aðalatriðum í sögu uppeldis og menntunar
  • mikilvægi siðareglna þeirra sem starfa með börnum og unglingum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • túlka margvíslegar kannanir tengdar uppeldi og menntun
  • greina á milli tilfinningalegs mats og faglegs mats á ýmsum þáttum sem hafa áhrif á uppeldi og menntun
  • skoða innra starf leikskóla og setja fram til kynningar
  • beita einföldum kenningum í uppeldis- og menntunarfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja sjálfur gagnrýnið mat á hvað er vænlegt til árangurs í uppeldi barna
  • geta hagnýtt sér kenningar í raunhæfum verkefnum
  • meta siðferðileg álitamál í tengslum við uppeldi og menntun
  • afla sér heimilda eftir fjölbreytilegum leiðum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá