Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1455810328.11

  Menningarsaga
  SAGA3MM05
  60
  saga
  Menningarsaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Meginviðfangsefni áfangans er menningarsaga í þeirri mynd sem vísar til lifnaðarhátta og lífstíls almennings, á veraldlegu eða andlegu sviði. Athygli beinist annars vegar að íslenskri menningu í þessum skilningi og samanburði og tengslum hennar við umheiminn, allt frá tíma hins „gamla samfélags“ 19. aldar til hinnar fjölþjóðlegu menningar á síðari hluta 20. aldar.
  SAGA1ÞM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim þætti menningarsögunnar sem lýtur að lifnaðrháttum almennings
  • megininþáttum hinnar hversdagslegu lífsbaráttu almennings í „gamla samfélaginu“
  • áhrifum atvinnu- tækni- samgöngubyltingar á hið fábreytta samfélag á Íslandi
  • nývæðingu og alþjóðavæðingu íslensks samfélags
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • kanna aðgengilegar frumheimildir um almenna lifnaðarhætti og menningu fyrri tíðar
  • rýna í heimildir á borð við endurminningar, ljósmyndir, landakort og myndlist
  • kanna einstök menningarsöguleg viðfangsefni upp á eigin spýtur
  • rekja samhengi almennrar söguþróunar og menningarlegrar framvindu
  • fjalla um sögulegt efni á skipulegan hátt og ræða það við samferðafólk sitt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir óhlutbundnum viðfangsefnum á borð við tíðaranda og menningu
  • gera sér grein fyrir breytileika þessara viðfangsefna milli menningarheima
  • geta horft fordómalaust til framandi menningarsamfélaga á borð við íslenskt samfélag fyrri tíðar
  • geta fjallað á hlutlægan hátt um þessi efni í stuttum ritsmíðum með fræðilegu sniði
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá