Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1455873001.81

  Enska með áherslu á bókmenntir
  ENSK1BÓ03
  67
  enska
  bókmenntir 20. aldar
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á læsi í víðu samhengi, s.s. á bókstafi og hljóð, umhverfi, tákn, reglur, samskiptamiðla, hugtök, tjáskipti, tilfinningar, lesefni og samskipti. Vinnuferlið miðast við að efla færni og sjálfsmynd nemenda til að takast á við fjölbreytt lesefni við hæfi hvers og eins.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Einföldum bókmenntatexta á enskri tungu
  • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum á enskri tungu
  • Mikilvægi lestrar og bókmennta
  • Mikilvægi tjáningar og hlustunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Finna sér bókmenntir við hæfi á bókasöfnum og öðrum stöðum
  • Nýta sér bókmenntir á fjölbreyttu formi, s.s. á stafrænum miðlum
  • Tjá sig í mæltu og/eða rituðu máli
  • Vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á
  • Nýta sér leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn til verkefnavinnu
  • Lesa upp og/eða tjá sig fyrir framan aðra
  • Lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns og gleði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta sér enskar bókmenntir
  • Auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun
  • Nýta sér læsi í víðu samhengi
  • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
  • Lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
  • Hlusta á aðra og tjá eigin skoðanir
  • Lesa ýmsa texta, s.s. bækur, fréttir og fræðigreinar
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.