Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1455882606.64

  Almenn efnafræði
  EFNA2AE05
  52
  efnafræði
  almenn efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga í efnafræði er farið í hugtök og unnið með þekkingu úr grunnatriðum efnafræðinnar. Jafnframt því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við kennslu í þessari grein. Lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru ýmis grunnatrið eins og t.d. hrein efni og efnablöndur, eiginleikar efna, mælistærðir og tölur, markverðir tölustafir og óvissa, uppbygging atóma, jóna og sameinda, efnatákn og helstu efnabreytingar, lotukerfið, nafnakerfi ólífrænna efna, mólhugtakið, hlutföll í efnajöfnum, helstu tegundir efnabreytinga, styrkur lausna og þynningar, rafeindaskipan atóma og jóna.
  Hæfnieinkunn C í náttúrufræði úr grunnskóla
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • meðferð og notkun talna í náttúruvísindum
  • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
  • efnatáknum og helstu tegundum efnabreytinga
  • mólhugtakinu
  • hlutföllum efna í efnajöfnum
  • mólstyrk efna í vatnslausn
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla tölur og mælistærðir í efnafræði
  • nota lotukerfi og jónatöflu
  • setja upp efnajöfnu og stilla hana
  • beita mólhugtakinu og vinna með tengsl þess við hlutföll í efnajöfnum
  • skrifa rafeindaskipan atóma og nota hana til að spá fyrir um hleðslu jóna
  • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna
  • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum
  • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra raungreina
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá