Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1455889114.9

  Íslenska með áherslu á jafnrétti í víðu samhengi
  ÍSLE1JR03
  80
  íslenska
  Læsi, bókmenntir og ritun, jafnrétti
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar og grunnþátturinn jafnrétti verður hafður að leiðarljósi. Notaðar verða aldursmiðaðar bókmenntir sem gefa fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi ungs fólks. Einnig varða sjálfshjálparbækur, íslensk tónlist og fjölbreytt verkefni nýtt í kennslunni. Jafnréttishugtakið er skoðað í þeim tilgangi að leitast við að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar og forréttinda, hugtök sem unnið verður með eru til dæmis aldur, búseta, kyn, kynhneigð, menning, trúarbrögð, lífsskoðanir, menntun, minnihlutahópar og litarháttur.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Jafnréttishugtakinu
  • Fjölbreytileika jafnréttis
  • Hugtakinu minnihlutahópur
  • Að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
  • Mikilvægi þess að eiga möguleika á því að velja
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • Að beita gagnrýnni hugsun
  • Virða eigin skoðanir og annarra
  • Taka þátt í umræðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu jafnrétti
  • Taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt
  • Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Átta sig á mikilvægi þess að hafa val
  • Láta skoðanir sínar í ljós
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá