Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1455889272.6

  Íslenska með áherslu á sjálfbærni í víðu samhengi
  ÍSLE1SJ03
  83
  íslenska
  Læsi, bókmenntir, hugtakaskilningur, málfræði, sjálfbærni og ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar og grunnþátturinn sjálfbærni verður hafður að leiðarljósi. Notaðar verða aldursmiðaðar bókmenntir sem gefa fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi ungs fólks. Einnig varða sjálfshjálparbækur, íslensk tónlist og fjölbreytt verkefni nýtt í kennslunni. Áhersla er á að námið verði sjálfbært í þeirri merkingu að það eigi eftir að nýtast nemendum í framtíðinni og færa þá nær raunveruleika lífsins í gegnum fræðslu og umfjöllun/upplifun.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtakinu sjálfbærni
  • Fjölbreytileika lífs
  • Að sérstaða manna meðal lífvera er margvísleg
  • Mikilvægi tjáningar og skynjunar
  • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • Að hægt er að nálgast viðfangsefni á fjölbreyttan hátt
  • Að hægt er að nýta sér reynslu annarra til að takast á við sambærilegar aðstæður
  • Tjá sig með fjölbreyttum leiðum
  • Taka þátt í umræðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu sjálfbærni
  • Virða fjölbreytileika náttúru, umhverfis og fólks
  • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá