Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1456134700.19

  ENSKA - Skilningur og orðaforði
  ENSK1OS05(SB)
  53
  enska
  Orðaforði, skilningur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  SB
  Áhersla er lögð á að nemendur öðlist góða færni í ensku. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér almennan orðaforða og í að nota málið og tjá sig á skýran og skipulegan hátt. Áhersla er lögð á lestur almennra og sérhæfðra texta með það fyrir augum að byggja upp virkan orðaforða og góðan skilning. Viðfangsefni eru: textalestur, orðaforði, ritun og málfræði.
  Hæfnieinkunn C í ensku úr grunnskóla eða að nemandi hafi lokið undirbúningsáfanga
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • lesskilningi sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja almennt mál
  • lesa almenna texta sér til gagns
  • beita málfari við hæfi í samskiptum
  • tjá sig skýrt og skipulega
  • skrifa ýmiskonar ritanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja almennt talað mál
  • tileinka og nýta sér efni almennra ritaðra texta
  • lesa almenna og sérhæfða texta og geta tjáð sig skriflega um efni þeirra
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
  • skrifa margskonar texta eftir því sem hæfa tilefninu
  Notað verður fjölbreytt námsmat. Dæmi um námsmatsþætti gætu verið: Munnleg og skrifleg verkefni, smápróf, ritun, ástundun og lokapróf.