Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1456149404.75

  Þýska 1
  ÞÝSK1BÞ05
  85
  þýska
  Byrjendaáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn er byrjunaráfangi og er áhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins og fái innsýn í menningu og staðhætti í þýskumælandi löndum. Nemendur fá þjálfun í færniþáttunum fjórum: tali, ritun, hlustun og lestri. Þeir byggja upp orðaforða með lestri stuttra texta, læra að kynna sig og aðra, segja frá áhugamálum sínum, fjölskyldu sinni og sínu nánasta umhverfi í einföldu máli í ræðu og riti. Lögð er áhersla á að nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum, að þeir tileinki sér árangursríka námstækni og þjálfist í að meta framvindu sína í námi. Unnið er með grunnkennslubók sem tekur mið af evrópska tungumálarammanum ásamt ítarefni. Áfanginn er á hæfniþrepi A1 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • nokkrum grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • helstu framburðarreglum og tónfalli
  • þýskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja einföldum fyrirmælum á þýsku og skilja helstu kveðjur og kurteisisávörp
  • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist honum, fjölskyldu hans, umhverfi hans og áhugamálum og vinna úr þeim á mismunandi hátt
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni, vinum og daglegu lífi með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
  • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fylla út einföld eyðublöð, skrifa póstkort/stutt bréf o.þ.h.
  • beita helstu reglum um málnotkun í ræðu og riti
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um efni sem hann þekkir
  • skilja megininntak einfaldra texta
  • geta metið eigið vinnuframlag, framfarir og kunnáttu í faginu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá