Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1456664533.22

  Véltrésmíði 2
  TRÉS2NT04
  2
  trésmíði
  líkamsbeiting, notkun trésmíðavéla, öryggisbúnaður
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  AV
  Áfanginn er framhald áfangans TRÉS1AB01, þar sem byggt er ofan á þann grunn sem nemendur hafa þegar öðlast. Í áfanganum er lögð áhersla á flóknari vélar eins og fræsara, tappaskurðarvél, spónsög, límingarpressu, pússivél, dílaborvél og kantlímingarvél. Farið er yfir notkunarmöguleika vélanna ásamt skilgreiningu á öryggisbúnaði og hjálpartækjum við notkun einstakra véla, líkamsbeitingu og öryggisatriði, val á verkfærum í tiltekin verk og hvernig skipt er um verkfæri í vélunum. Lögð er áhersla á notkunarleiðbeiningar og merkingar á tækjum og búnaði. Í áfanganum öðlast nemandi færni í véltrésmíði sem líkastri vinnu á trésmíðaverkstæðum í atvinnulífinu ásamt vitneskju um ábyrgð sína í umgengni við vélar og að takast ekki á við vélvinnslu án fullnægjandi undirbúnings, hjálpar– og öryggisbúnaðar. Kennsla í áfanganum byggir á innlögn frá kennara þar sem hann sýnir og útskýrir grunnatriði við notkun og öryggisatriði algengustu trésmíðavéla. Að öðru leiti er áfanginn verklegur þar sem nemendur fá þjálfun í notkun vélanna. Áfanginn er ætlaður nemendum í húsa– og húsgagnasmíði.
  TRÉS1AB01
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • uppbyggingu og notkun algengustu trésmíðavéla
  • öryggiskröfum sem gerðar eru við vinnu við trésmíðavélar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota trésmíðavélar við vinnu á gegnheilum viði og plötum á öruggan hátt
  • ganga um trésmíðaverkstæði sem vinnustað
  • velja bitverkfæri við hæfi
  • framkvæma ýmsar gerðir trésamsetninga
  • reikna efnismagn og nýtingu
  • efna niður plötuefni með tilliti til nýtingar
  • nota persónuhlífar við verkstæðisvinnu
  • nota öryggishlífar á trésmíðavélum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna með gegnheilan við og plötur í trésmíðavélum
  • nýta efni á sem hagstæðastan hátt
  • leysa af hendi algengar samsetningar á plötuefni
  • gera sér grein fyrir því hvaða hættur eru fyrir hendi við vélavinnu og bregðast við þeim á réttan hátt
  • vera ábyrgur við notkun og umgengni við trésmíðavélar
  • starfa á trésmíðaverkstæði
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en fylgja þarf þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.