Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1456930855.43

  Inngangur að heimspeki
  HEIM2IN05
  24
  heimspeki
  inngangur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum eru kenningar áhrifaríkustu heimspekinga í vestrænni heimspekisögu reifaðar og rökræddar. Áhersla er lögð á siðfræði og stjórnspeki. Tengsl heimspekinnar við önnur fræðasvið eru skoðuð og rædd. Sérstök áhersla er lögð á að flétta saman heimspeki við daglegt líf og persónulega reynslu nemenda. Nemendur eru þjálfaðir í gagnrýninni hugsun, skoðanaskiptum, virkri hlustun og lestri frumtexta.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kenningum áhrifaríkustu heimspekinga í vestrænni heimspekisögu
  • helstu hugtökum heimspekinnar
  • áhrifaríkustu kenningum siðfræðinnar og stjórnspekinnar
  • tengslum heimspekinnar við önnur fræðasvið
  • undirgreinum heimspekinnar
  • áhrifum heimspekinnar á hugmyndir okkar og hugsun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rökræða með virkri hlustun og eigin tjáningu
  • átta sig á góðum og slæmum rökum
  • tjá sig í ræðu og riti á skipulegan og gagnrýninn hátt um heimspekileg málefni
  • túlka heimspekikenningar á skapandi hátt
  • lesa heimspekitexta
  • spyrja og svara heimspekilegum spurningum
  • tengja heimspeki við persónulega reynslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulegum vinnubrögðum á gagnrýninn hátt við lausn verkefna
  • vera gagnrýninn og ábyrgur þátttakandi í samfélaginu
  • taka upplýstar ákvarðanir í siðferðilegum málefnum
  • sjá hvernig ríkjandi hugmyndafræði hefur áhrif á skoðanir og stöðu fólks í samfélaginu
  • átta sig á hvernig hann hefur áhrif á umhverfið í kringum sig
  • geta á gagnrýninn hátt greint góðar og slæmar röksemdafærslur í ræðu og riti
  • tjá sig í ræðu og riti á gagnrýninn og skapandi hátt við mismunandi aðstæður
  • byggja upp jákvæða og uppbyggilega félags- og samskiptahæfni
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá