Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1457945041.87

  Fornámsáfangi í dönsku
  DANS1FO05
  42
  danska
  fornám
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er unnið með alla færniþætti tungumálsins: skilning á skrifuðu og töluðu máli, tjáningu í samskiptum og frásögn og ritun, þar sem tekið er mið af A1 í Evrópska tungumálarammanum. Áhersla er lögð á að nemendur átti sig á undirstöðuatriðum talaðrar og ritaðrar dönsku.
  Hæfnieinkunn D úr grunnskóla
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnorðaforða, sem tengist persónulegum aðstæðum þeirra, fjölskyldu og nánasta umhverfi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa stutta texta, sem tengjast kunnuglegum málefnum
  • skilja einfalt talað mál, þegar talað er hægt
  • tjá sig munnlega og skriflega um atriði er snerta þá sjálfa
  • notfæra sér orðasöfn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér einfaldar og hagnýtar upplýsingar úr stuttum textum
  • nýta sér þekkingu sína og leikni til skilnings á einföldu og hægu töluðu máli
  • geta sagt frá sjálfum sér og fjölskyldu sinni
  • geta ritað stuttan texta með einföldum setningum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.