Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1458036909.92

  Þýska 2
  ÞÝSK1BB05
  91
  þýska
  Þýska 2
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun, þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu þýskumælandi landa. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Til að æfa þessi atriði geta eftirfarandi atriði legið til grundvallar í kennslunni: Stuttar frásagnir um hvað fólk gerir í fríi eða á ferðalögum, að lýsa borg og staðsetningu borga, að vísa til vegar, að sinna erindum í borginni, áhugaverðir staðir, svo og líkaminn, heilsa og lifnaðarhættir. Áhersla er lögð á að nemendur tjái sig sem mest á þýsku í töluðu og rituðu máli. Einnig er lögð áhersla á að nemendur beri ábyrgð á sínu eigin námi og sýni sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skapandi hugsun.
  ÞÝSK1GR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem tungumálið er talað sem móðurmál/fyrsta mál og þekkja samskiptavenjur
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  • formgerð og byggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
  • lesa ýmiss konar texta um kunnugleg efni og beita viðeigandi aðferðum eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • bregðast við spurningum um efni sem hann þekkir og beita kurteisisvenjum og hljómfalli við hæfi
  • beita þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir og nota viðeigandi málfar
  • fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi sínu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig um hugðarefni sín og áhugamál
  • tjá sig um liðna atburði
  • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á
  • tjá skoðanir og tilfinningar
  • takast á við kunnuglegar aðstæður í almennum samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • lesa texta af hæfilegu þyngdarstigi og tjá skoðun sína
  Fjölbreytilegt námsmat. Allir fjórir færniþættir tungumálsins eru metnir, þ.e. tal, ritun, hlustun og lestur.