Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1458036980.75

  Þýska 3
  ÞÝSK1ÞC05
  92
  þýska
  hlustun og ritun. menning og staðhættir þýskumælandi landa., lesskilningur, tal
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn er framhaldsáfangi og flokkast undir A2 skv. evrópska tungumálarammanum. Lögð er áhersla á 4 færniþætti tungumálakennslu: hlustun, lestur, tal og ritun. Nemandi er farinn að lesa og skilja lengri samhangandi texta og samtöl. Nemandi getur tekið þátt í almennum samræðum og skrifað stutta texta. Nemendur nota grunnbækur, lesbók og vinnubók. Einnig lesa þeir stuttar sögur, syngja og leika. Notað er myndefni þar sem nemendur fá kynningu á landi og þjóð. Verkefni eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni. Lögð er áhersla á notkun upplýsingatækni.
  ÞÝSK1BB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • • helstu grundvallarþáttum í uppbyggingu þýska málkerfisins
  • • mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem þýska er töluð sem móðurmál og helstu samskiptavenjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • skilja talað mál um kunnugleg efni, fylgja almennum munnlegum fyrirmælum og greina aðalatriði þegar fjallað er um afmörkuð efni
  • • lesa margskonar texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • • taka þátt í og tjá sig í samræðum um fyrirfram ákveðið efni sem hann hefur þekkingu og áhuga á
  • • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir
  • • nota upplýsingatækni og hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • fjalla á tiltölulega einfaldan hátt, munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir
  • • tjá sig á einfaldan hátt við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum
  • • tileinka sér aðalatriðin í frásögnum í fjöl- og myndmiðlum
  • • fjalla um atburði, ímyndaða og raunverulega
  • • geta metið eigið vinnuframlag og stöðu
  Áfanginn er símatsáfangi. Lokaeinkunn fæst með því að nota fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Lokaeinkunn byggir á mati á virkni og verkefnaskilum þar sem færniþættirnir fjórir lestur, hlustun, tal og ritun eru metnir jöfnum höndum.