Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1458040777.7

  Samtímasaga
  SAGA3ST05
  46
  saga
  samtímasaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Saga samtímans frá heimsstyrjöldinni síðari til líðandi stundar. Aðaláhersla áfangans er á kalda stríðið og áhrif þess á heiminn. Einnig er mikil áhersla lögð á atburði líðandi stundar og sögulegar orsakir þeirra.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu atburðum samtímans.
  • orsökum, framvindu og afleiðingum sögulegra fyrirbæra og samtímaviðburða í ólíkum heimshlutum og tengslum milli þeirra innbyrðis.
  • áreiðanleika heimilda og gagnrýninni notkun þeirra.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita ólíkum aðferðum við að afla sér þeirra upplýsinga sem völ er á um viðfangsefnið.
  • leggja mat á ólíkar heimildir, t.d. frumtexta, eftirheimildir og myndefni margs konar.
  • miðla þekkingu sinni á efninu með fjölbreyttum aðferðum eftir því sem við á hverju sinni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla sér heimilda um samtímasögu og meta áreiðanleika þeirra.
  • draga rökstuddar ályktanir af þeim upplýsingum sem heimildirnar veita.
  • taka gagnrýna afstöðu til samtímaviðburða og leggja mat á orsakir þeirra og afleiðingar.
  • átta sig á þróun mála á helstu átakasvæðum heimsins í dag út frá sögulegum bakgrunni þeirra.
  • bera saman helstu stjórnmála- og hugmyndafræðistefnur 20. aldar.
  • miðla þekkingu sinni á skipulegan og fjölbreytilegan hátt með vísan til heimilda.
  Námsmat er útfrært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá