Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1458313426.7

  Siðfræði heilbrigðisstétta
  SIÐF2SÁ05(AV)
  2
  siðfræði
  heilbrigðisþjónusta, samskipti, álitamál
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á hugmyndafræði og gildi sem liggja samskiptum fagfólks til grundvallar. Fjallað verður lítillega um helstu kenningar í sögu siðfræðinnar og farið verður í ákveðin grunnhugtök úr siðfræði heilbrigðisþjónustunnar t.d. sjálfræði, velferð, faglegt forræði, skyldur fagfólks og réttindi skjólstæðinga. Áhersla er lögð á siðfræði heilbrigðisþjónustu og samskipti skjólstæðinga og heilbrigðisstétta. Siðareglur þessara fagstétta skoðaðar sem og álitamál siðfræðinnar. Áhersla á að tengja námsefnið reynsluheimi nemanda og auka víðsýni hans og rökhugsun.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim gildum sem liggja mannlegri breytni til grundvallar
  • helstu hugtökum, markmiðum og aðferðum siðfræðinnar
  • helstu skyldum fagfólks og réttindum skjólstæðinga
  • skilyrðum siðferðislegs sjálfræðis og réttmæti faglegs forræðis
  • forsendum réttlátrar heilbrigðisþjónustu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita siðferðilegum hugtökum á markvissan hátt í ræðu og riti
  • skoða siðferðileg álitamál út frá fleiri en einu sjónarhorni bæði í ræðu og riti
  • greina og leysa úr siðferðisvanda
  • greina frá helstu fræðihugmyndum í heilbrigðisþjónustu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • heimfæra þær fræðihugmyndir og hugtök sem fjallað var um í áfanganum yfir á einstök dæmi úr raunveruleikanum
  • rökstyðja hin ýmsu sjónarmið á siðferðilegum álitamálum
  • tengja fræðihugmyndir sem fjallað er um í áfanganum við daglegt líf
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.