Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1458553579.42

  Stjórnmálafræði
  STJÓ3ST05
  5
  stjórnmálafræði
  stjórnmálafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Farið er yfir helstu einkenni íslenskra stjórnmálaflokka og stjórnkerfis í samhengi við byggða- og samfélagsþróun eftir 1900 og fjallað um hugmyndafræði flokkanna í alþjóðlegu samhengi. Íslenska valdkerfið skoðað, þrískipting ríkisvaldsins, stjórnarskráin og samspil helstu valdþátta. Markmiðið er að nemendur þekki í grófum dráttum sögu og einkenni íslenska stjórnkerfisins og flokkanna, skilji hvernig valdaþættir spila saman og viti hvar helstu átakalínur liggja. Efnið á að auðvelda nemendum að leggja gagnrýnið mat á álitaefni stjórnmálanna og taka þátt í lýðræðislegri umræðu á upplýstan hátt. Áhersla er lögð á að fjalla um málefni sem efst eru á baugi í stjórnmálum, efnahagsmálum og félagsmálum og tengja við málefni sem nemendur hafa sérstakan áhuga á.
  FÉLA2KR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu viðfangsefnum, aðferðum og hugtökum stjórnmálafræðinnar
  • hugmyndafræði, stefnu og viðhorfum í stjórnmálum
  • þrískiptingu ríkisvaldsins og helstu stoðum íslenska stjórnkerfisins
  • þróun íslenska valdakerfisins, stjórnmálaflokka og helstu hagsmunasamtaka
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér traustra upplýsinga um stjórnmálaleg efni
  • greina upplýsingarnar og setja í fræðilegt samhengi
  • beita hugtökum stjórnmálafræðinnar á dagleg pólitísk úrlausnarefni
  • tengja sögu íslensku flokkanna við helstu hugmyndakerfi í stjórnmálum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja pólitískt samhengi í samfélaginu
  • þekkja birtingarform einstakra stjórnmálastefna í samfélagslegum ákvörðunum
  • rökræða pólitísk og samfélagsleg álitaefni á málefnalegan og gagnrýninn hátt
  • ræða og mynda sér skoðanir byggðar á rökum úr stjórnmálafræði
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.