Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1458569507.33

  Bókmenntir og ritun
  ÍSLE2BR05(SB)
  99
  íslenska
  bókmenntir, málnotkun, ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Áfanginn byggist upp á lestri ólíkra texta frá ýmsum tímabilum og ýmiskonar ritun. Áhersla er lögð á að nemendur efli málfærni sína og lesskilning með því að lesa og skrifa mismunandi texta. Þá kynnast nemendur norrænni goðafræði og hugmyndaheimi norrænna manna til forna. Mikil áhersla verður lögð á að nemendur lesi texta sér til ánægju og stuðli þannig að aukinni lestrarfærni og túlkun. Í áfanganum verða nemendur þjálfaðir í ólíkum gerðum ritsmíða bæði skapandi skrifum og nytjatextum. Farið er í helstu hugtök bókmenntafræðinnar og hvernig á að beita þeim við lestur og túlkun texta.
  Hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða hafa lokið undirbúningsáfanga.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum bókmenntafræðinnar í umfjöllun um texta
  • mikilvægi lesturs og lesskilnings
  • uppbyggingu og framsetningu mismunandi texta
  • mismunandi tegundum bókmennta og norrænni goðafræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns og ánægju
  • lesa bókmenntaverk frá ýmsum tímum og fjalla um inntak þeirra
  • nota bókmenntafræðileg hugtök við greiningu og túlkun texta
  • semja mismunandi texta þar sem gagnrýninni og skapandi hugsun er beitt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa og túlka texta sér til gagns og ánægju
  • beita skýru og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • tengja íslenska tungu og menningarheim við fortíð og samtíð
  Notast verður við fjölbreyttar námsmatsaðferðir en í því felst m.a. að nemendur athugi ýmsa þætti efnisins, geri skýrslur um rannsóknir, haldi fyrirlestra og taki þátt í umræðum í sambandi við þá, taki ýmis smápróf og leysi ýmiskonar verkefni. Gera má viðveru og virka þátttöku að skilyrði til að standast áfangann.