Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1459259732.93

  Knattspyrnusaga
  SAGA3KN05
  64
  saga
  Knattspyrnusaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um sögu knattspyrnunnar frá upphafi til dagsins í dag með sérstakri áherslu á HM, Evrópukeppnina, Meistaradeildina og enska boltann. Einnig verða önnur efni eins og Álfukeppnin, íslenski boltinn og kvennabolti tekinn fyrir eftir áhugasviði hvers og eins. Þá verður saga knattspyrnunnar skoðuð í ljósi tengsla við almenna þróun mannkynssögunnar. Áfanginn byggist á samvinnu kennara og nemenda og lögð er áhersla á að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð og að þeir geti miðlað þekkingu sinni á skapandi og faglegan hátt.
  SAGA2NÖ05 (SAG2B05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu knattspyrnunnar frá upphafi til dagsins í dag.
  • helstu landsliðum, félagsliðum og einstaklingum sem koma við sögu.
  • þróun knattspyrnunnar í tengslum við aðrar samfélagsbreytingar í sögunni.
  • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar.
  • fjölbreytileikla heimilda.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • styðjast við heimildir og meta áreiðanleika og gildi ólíkra heimilda.
  • skoða viðfangsefnið út frá mismunandi sjónarhornum.
  • miðla efni á fjölbreyttan og skapandi hátt.
  • vinna sjálfstætt og sem hluti af hóp.
  • meta eigið framlag og annarra með jafningjamati.
  • lesa og skilja fjölbreyttan texta bæði á íslensku og erlendum málum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla efninu á munnlegan og skriflegan hátt.
  • meta sögu knattspyrnunnar frá upphafi til dagsins í dag sem metið er með ritgerðum og verkefnum.
  • vinna sjálfstætt og með öðrum að munnlegum og skriflegum verkefnum.
  • meta eigin vinnu og annarra á uppbyggilegan hátt sem metið er með umræðum.
  • leggja rökstutt mat á ólíkar heimildir sem metið er með ritgerðum og öðrum verkefnum.
  Námsmat byggist á ritgerðum, verkefnavinnu nemenda, munnlegum verkefnum, ástundun og virkni í tímum.