Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1459937193.48

  Sérhæfð akademísk enska og ritun
  ENSK3AC05
  132
  enska
  Akademískur orðaforði og rauntextar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn miðar að því að þjálfa nemendur í að tileinka sér sérhæfðari orðaforða tengdum þeim fræðisviðum sem þeir hafa hug á að leggja fyrir sig í háskólanámi. Meginviðfangsefni áfangans eru því þjálfun í fræðilegum orðaforða og vinnubrögðum. Miklar kröfur eru gerðar um frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum nemenda.
  10 einingar á 2.þrepi eða þá að nemandi hafi sýnt fram á framúrskarandi árangur í tungumálanámi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sérhæfðari fræðilegum textum sem tengjast áhugasviði nemenda
  • helstu aðferðum við að skipuleggja og skrifa fræðilegan texta á ensku
  • lestraraðferðum tengdum fræðitextum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan máta
  • greina, þekkja, og vinna úr sérhæfðum fræðitextum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • viðhafa sjálfstæði í vinnubrögðum
  • geta lesið í merkingu og lagt gagnrýnið mat á flóknari og sérhæfðari fræðitexta
  • skrifa akademískar ritgerðir án vandkvæða
  Leiðsagnar- og símat. Munnlegt og skriflegt lokaverkefni.