Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1460375311.75

  Kynjafræði
  KYNJ2KY05
  6
  kynjafræði
  Kynjafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Að nemendur átti sig á stöðu kynjanna í samfélaginu, geti skoðað eigið líf út frá kynjasjónamiðum og áttað sig á birtingarmyndum ójafnréttis í samfélaginu. Nemendur geri sér grein fyrir kynjamismunun út frá ýmsum þáttum, t.d. auglýsingum, stjórnmálum, klámvæðingu, ofbeldi, launamun, o.fl. Nemendur eiga einnig að átta sig á hugtakinu jafnrétti í sinni víðustu mynd og hvernig ójöfnuður, annar en kynjamunur, getur birst í samfélaginu
  FÉLA1BY05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum jafnréttismála
  • birtingarmyndum kynjaskekkju í nærsamfélagi
  • birtingarmyndum kynjaskekkju frá alþjóðlegu sjónarhorni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum kynjafræði á ólíkar aðstæður
  • meta jafnrétti út frá menningarlegum gildum samfélagsins
  • rýna í menningu og átta sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist þar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja helstu orsakir kynjaskekkjunnar samkvæmt hugmyndum kynjafræðinnar
  • geta tengt menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf
  • ígrunda viðhorf sín
  • setja sig í spor annarra
  • dýpka skilning á félagsheiminum sem hann býr í
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá