Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1460382984.8

  Inngangur að félagsvísindum
  INNF1IF05
  4
  inngangur að félagsvísindum
  inngangur að félagvísindum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn er undirbúningur að námi í félagsvísindum. Áfanginn samþættir sálarfræði, félagsfræði, heimspeki, stjórnmálafræði og uppeldis- og menntunarfræði og er undanfari annarra áfanga í félagsvísindum. Aðferðafræði greinanna er kynnt. og grunnhugtökum í þessum greinum. Áhersla er á að nemendur vinni með öðrum og fjalli um efnið út frá eigin forsendum og byggi á fyrri þekkingu og reynslu. Lögð er áhersla á að nemendur temji sér vinnubrögð sem notuð eru í félagsvísindum. Kennsluaðferðir sem notaðar eru í áfanganum eru til dæmis umræður og verkefnavinna þar sem ýmist er um að ræða einstaklings- og hópverkefni. Reynt er að tengja námsefni áfangans sem best við raunverulegar aðstæður. Nemendur afla upplýsinga eftir fjölbreyttum leiðum og fá þjálfun í að meta eigið vinnuframlag og annarra.
  Enginn
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðfangsefnum og hugtökum félagsvísinda.
  • helstu aðferðum félagsvísinda.
  • þeim félagslegu festum sem hafa áhrif á líf hans til dæmis, fjölskyldan, trúarbrögð, menntun, efnahagskerfið og vísindi.
  • hvernig hann getur haft áhrif á félagslegar stofnanir.
  • réttindum og skyldum hans gagnvart samfélaginu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og skilja umfjöllun um félagsfræðileg mál
  • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt.
  • tjá sig í ræðu og riti um samfélagsleg málefni.
  • afla fjölbreyttra gagna og skrifa heimildaritgerð og afla fjölbreyttra gagna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • geta rökrætt ýmis álitamál sem eru efst á baugi í samfélaginu.
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
  • geti beitt öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á eigin námi og unnið í samvinnu við aðra.
  • hafa gagnrýnið viðhorf og beita fjölbreyttum vinnubrögðum við vinnslu tölfræðilegra gagna
  • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt
  • geti hagnýtt sér Netið til að afla sér þekkingar um félagsfræðileg viðfangsefni
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um samfélagsleg álitamál
  • geta sett sig í spor annarra.
  Leiðsagnarmat