Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1460555161.24

  Trésmiðja
  NÝFR1TR05
  1
  Nýsköpun og frumkvöðlafræði
  Trésmiðja
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að tvinna öfluga hugmynda og nýsköpunarvinnu saman við verklega útfærslu á eigin verkefnum. Nemendur vinna á trésmíðaverkstæði skólans og öðlast færni og þekkingu til þess að geta unnið með timbur. Þeir kynnast helstu göllum og kostum þess við hönnun á hinum ýmsu viðfangsefnum. Geta notfært sér timbur við útfærslu á vinnu í áfanganum sem og í framtíðinni, þar á meðal tengingu við önnur efni. Kynntir eru þeir öryggisþætti sem við koma vinnu með timbur og þeim vélum og verkfærum sem til þess þarf.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu viðartegundum sem notaðar eru við hin ýmsu verkefni
  • Kostum og göllum hinna ýmsu viðartegunda
  • Kostum og göllum á algengum samsetningum á timbri
  • Undirstöðuatriðum í teikningalestri
  • Takmörkun mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til efnisvals
  • Aðferðum sem hafa að markmiði að bæta nýtingu hráefna, sem og förgun úrgangs
  • Helstu möguleikum trésmíði til nýsköpunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Geta skipulagt og framkvæmt eigin hugmyndir
  • Lesa einfaldar teikningar
  • Bera ábyrgð á efnisvali og annast birgðahald þeirra efna sem nota skal við framkvæmdina
  • Velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til framkvæmdarinnar
  • Sýna frumkvæði og nýta skapandi nálgun í mótun hugmynda sinna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Geta komið hugmynd sinni á það form að mögulegt sé að framleiða hana, teikningar, efnisval og annað sem hefur áhrif sé sett upp á skipulegan og aðgengilegan máta
  • Greina orsakir galla sem fram koma í framkvæmd og mæla fyrir um aðgerðir til úrbóta
  • Geta greint hvort tilskyldum reglum sé fylgt eftir varðandi öryggismál
  • Geta þróað viðskiptahugmyndir í tengslum við afurð sína
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.