Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1460970193.55

  Lífsleikni með áherslu á jafnrétti í víðu samhengi
  LÍFS1JR02
  70
  lífsleikni
  Jafnrétti
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á jafnréttishugtakið í þeim tilgangi að leitast við að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar og forréttinda. Hugtök sem koma fyrir eru til dæmis aldur, búseta, kyn, kynhneigð, menning, trúarbrögð, lífsskoðanir, menntun, minnihlutahópar og litarháttur.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Jafnréttishugtakinu
  • Að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
  • Mismunandi samskiptareglum
  • Fjölbreytileika
  • Minnihlutahópum
  • Mikilvægi þess að eiga möguleika á því að velja
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nýta sér gagnrýna hugsun
  • Virða eigin skoðanir og annarra
  • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • Taka þátt í umræðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu lýðræði
  • Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu mannréttindi
  • Láta skoðanir sínar í ljós
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá