Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1460970298.42

  Lífsleikni með áherslu á sjálfbærni í víðu samhengi
  LÍFS1SB02
  69
  lífsleikni
  Sjálfbærni í víðu samhengi
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á sjálfbærni og undirbúning fyrir fullorðinsárin. Farið verður yfir fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi ungs fólks í dag og hvernig hugtakið sjálfbærni kemur fyrir í daglegu lífi. Áhersla er á að námið verði sjálfbært í þeirri merkingu að það eigi eftir að nýtast nemendum í framtíðinni og færa þá nær raunveruleika lífsins í gegnum fræðslu og umfjöllun/upplifun.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtakinu sjálfbærni
  • Hugtökum sem snerta umhverfismál og umhverfisvitund
  • Að sérstaða manna meðal lífvera er margvísleg
  • Fjölbreytileika lífs
  • Mismunandi samskiptareglum
  • Mikilvægi tjáningar og hlustunar
  • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Skoða eigin neysluvenjur og áhrif þeirra á eigin velferð og umhverfi
  • Nálgast viðfangsefni á fjölbreyttan hátt
  • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
  • Taka þátt í umræðum
  • Afla sér upplýsinga um lýðheilsu
  • Nýta sér reynslu annarra til að takast á við sambærilegar aðstæður
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu sjálfbærni
  • Virða fjölbreytileika náttúru, umhverfis og fólks
  • Þekkja styrkleika sína og nýta þá á jákvæðan og uppbyggilegan hátt
  • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.