Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1463566586.75

  Evrópa - samskipti, stofnanir og menning
  EVRÓ3CA05
  None
  Evrópufræði
  Samskipti, menning, stofnanir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Markmið áfangans er að nemendur öðlist góða þekkingu á fjölbreyttum siðum og venjum í löndum Evrópu og stofnunum sem marka samvinnu evrópskra landa. Sjónum er beint að matarmenningu, listum og íþróttum og helstu stofnunum Evrópu sem Ísland er í samstarfi við. Skoðuð eru helstu tungumálasvæði í Evrópu. Nemendur kynna sér samspil tungumáls og menningar og skoði mismunandi hefðir og menningarmun á evrópska tungumálasvæðinu. Stefnt er að nemendur heimsæki helstu stofnanir innanlands eða erlendis
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu einkennum á samfélagi og menningu Evrópulanda, m.a. matar-, lista og íþróttamenningu
  • helstu sérkennum evrópskra tungumála
  • evrópskum stofnunum og þátttöku og samstarfi Íslendinga í þeim
  • umfangi og áhrifum og evrópsks samstarfs á daglegt líf íbúa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa, skilja og greina mismunand efni um evrópska menningu, listir og íþróttir
  • afla upplýsinga á mismunandi tungumálum
  • afla upplýsinga um helstu stofnanir í Evrópu, samtök og starfsemi þeirra
  • greina mismunandi stefnur helstu Evrópustofnana
  • gera greinarmun á helstu siðum og venjum í hverju landi
  • taka þátt í samræðum um sérkenni helstu tungumálasvæða Evrópu
  • tjá sig á skýran, gagnrýninn og skapandi hátt um þekkingu sína á evrópskri menningu og tungumálum
  • miðla upplýsingum og niðurstöðum skriflega, munnlega og sjónrænt með notkun nýjustu tækni
  • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá skoðanir sínar á mismunandi menningu Evrópulanda og Evrópustofnana á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt
  • nýta sér þekkingu sína á mismunandi siðum og venjum í erlendum samskiptum
  • gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar tungumálakunnáttu í erlendum samskiptum
  • taka þátt í samskiptum á alþjóðavettvangi
  • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi
  Fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans. Lokaeinkunn byggir á kennara-, sjálfs- og jafningjamati á jafnri virkni og verkefnaskilum nemenda.