Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464102767.34

  Franska 1
  FRAN1AA05(MA)
  48
  franska
  Franska
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  MA
  Megináhersla er lögð á að kenna nemendum undirstöðuatriði tungumálsins og þeir æfðir í að hlusta, tala, lesa, og skrifa á frönsku. Mikil áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í réttum framburði og er þeim þætti sinnt bæði með hlustun og talæfingum sem og útskýringum á hljóðkerfi frönskunnar. Farið verður í nokkur grunnatriði málfræðinnar og fer kennslan fram með hliðsjón af færnimarkmiðum áfangans. Áhersla er lögð á uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi. Auk kennslu í tungumálinu er varpað ljósi á þætti sem tengjast frönskumælandi þjóðum, franskri tungu og menningu, m.a. með tónlist og myndefni. Nemandi þjálfast strax frá byrjun í að taka ábyrgð á eigin námi, m.a. með sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • grunnatriðum fransks málkerfis: framburði, tónfalli, einfaldri setningaskipan og málfræði
  • frönskumælandi löndum, sér í lagi frönskumælandi þjóða í Evrópu, og fengið innsýn í menningu og siði þjóðanna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp
  • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum
  • rita frönsku í mjög einföldu formi
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisisvenjum og málsniði við hæfi
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og athöfnum og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
  • geta skrifað stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fyllt út einföld eyðublöð, skrifað póstkort o.fl.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
  • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
  • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi kveðjur og samskiptaform eftir aðstæðum
  • vinna úr textum á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um kunnugleg efni
  • til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum
  • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í frönskunámi
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.