Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464105276.48

  Franska 2 (MMB og FB)
  FRAN1BB05(MA)
  52
  franska
  Framhaldsáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  MA
  Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu frönskumælandi landa. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð með hliðsjón af færnimarkmiðum áfangans. Í áfanganum eru gerðar auknar kröfur til sjálfstæðra vinnubragða nemandans.
  Franska 1
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • nokkrum helstu grunnatriðum fransks málkerfis: framburði, tónfalli, einfaldri setningaskipan og málfræði sem nauðsynleg eru til að ná hæfnimarkmiðum áfangans
  • menningu og siðum í frönskumælandi löndum
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum
  • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli þegar talað er hægt og skýrt
  • skilja þegar sagt er frá daglegu lífi, atburðum, tilfinningum og óskum
  • skilja stutt skilaboð
  • geta spurt og svarað einföldum spurningum um liðna atburði
  • geta aflað sér einfaldra og hagnýtra upplýsinga
  • skrifa einfaldan texta um málefni sem nemandinn þekkir
  • skrifa einföld persónuleg bréf
  • lýsa reynslu eða skoðun sinni og tjá tilfinningar sínar
  • lýsa húsnæði og umhverfi sínu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fara eftir leiðbeiningum, skilaboðum og tilkynningum sem tengjast daglegum athöfnum
  • greina lykilatriði í stuttum rauntextum
  • geta tjáð sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf
  • geta sagt einfalda sögu og lýst liðnum atburðum og reynslu í stuttu máli
  • takast á við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
  • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
  • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum
  • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í frönskunámi.
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.