Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464177451.11

  Hönnun og blönduð tækni
  HÖNN1BL05
  17
  hönnun
  hönnun og blönduð tækni
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum verður kennd markviss hugmyndavinna. Nemendur halda dagbók og vinna markvissa skissuvinnu og safna hugmyndum sínum í hugmyndabanka. Nemendur að temja sér aðferðir við að skynja umhverfi sitt og nýta það til listsköpunar, eins og með endurnýtanleg efni. Nemendur fá að spreyta sig á ólíkri tækni, aðferðum og efnum innan hönnunar. Verkefnin eru undir leiðsögn kennara og nemendur hanna hluti úr mismunandi efnum með tilliti til efnis, litavals og útlits.Nemendur þjálfaðir í að vinna sjálfstætt og þjálfist í gagnrýnni hugsun gagnvart eigin verkum og annarra. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
  • Gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
  • Viðfangsefnum sem lúta að samspili umhverfis, ólíkra efna og aðferða
  • Ferli frá hugmynd að fullunnu verki
  • Sjálfbærni og að geta fundið efnivið í sínu nánsta umhverfi
  • Mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
  • Umhverfismennt og endurnýtingu efna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota hugmyndabók og að skrá hugmyndir
  • Beita sjálfstæðum vinnubrögðum og að sýna vandvirkni í verkefnavinnu
  • Skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
  • Vinna með endurnýtanleg efni í listsköpun og hönnun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
  • Sýna frumkvæði í verkefnavinnu og verkefnavali
  • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
  • Geta unnið á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært þær eftir sinni eigin tilfinningu í fallegan nytjahlut, skreyti eða skúlptúr
  • Vinna með efni úr nánasta umhverfi
  • Þroska færni sína og skilning á list og/ eða hönnun
  • Geta opnað augun fyrir hinum hversdagslegu hlutum í umhverfinu og nýtt þá í listsköpun
  • Vera sjálfbær og tileinka sér endurnýtanleg efni í listsköpun
  Námsmat skal vera fjölbreytt og byggja á verkefnavinnu með áherslu á leiðsagnarmat.