Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464185158.7

  Franska 4 (MMB)
  FRAN2DD05(MA)
  28
  franska
  Franska 4
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Í þessum fyrsta áfanga frönskunnar á 2. þrepi er áfram unnið að því nemendur efla færni sína í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Nemendur auka orðaforða sinn jafnt og þétt. Áfanginn er í ríkari mæli en áður þematengdur og meiri áhersla lögð á hagnýtingu frönskunámsins. Meðal efna sem tekin fyrir eru ýmis mál sem eru efst á baugi í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum. Samhliða þessari vinnu er lesin stutt skáldsaga og verkefni unnin út frá henni. Nemendur eru þjálfaðir í sjálfstæðum vinnubrögðum, m.a. í ýmiss konar verkefnum í tengslum við þemu áfangans og fá meiri þjálfun í að tjá sig í ræðu og riti en í fyrri áföngum.
  Franska 3
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • notkun frönskunnar til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
  • vera enn meðvitaðri en áður um ólík málsnið.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja nokkuð vel þegar rætt er um málefni daglegs lífs eða málefni sem tengjast þemum áfangans
  • skilja betur en áður orð og orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talmál
  • skilja stuttar greinar t.d. í tímaritum, dagblöðum og á netinu um ýmis efni með hjálp orðabóka og uppsláttarrita og skima nokkuð þunga texta sem tengjast þemum áfangans þannig að hann skilji aðalatriðin
  • taka þátt í samtali um afmörkuð, undirbúin efni
  • skrifa texta af fjölbreyttara tagi en áður um efni sem tengist viðfangsefnum áfangans.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina aðalatriði í daglegu máli, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, ef hann þekkir til efnisins og talað er nokkuð skýrt
  • tileinka sér efni ritaðra texta af ýmsu tagi og hagnýta á mismunandi hátt
  • gera útdrátt eða eigin hugleiðingar út frá ólíkum textum
  • lesa skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og eiga auðveldara en áður með að túlka hann og tjá sig munnlega og skriflega um efni hans
  • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel til og geta betur en áður beitt málfari og málsniði við hæfi hverju sinni
  • skiptast á skoðunum við aðra um framtíðaráform, framtíðarsýn og önnur málefni sem tengjast námsefninu
  • skrifa flóknari og fjölbreyttari texta en áður um ýmis efni
  • skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, t.d. stuttri blaðagrein
  • sýna gagnrýna hugsun og skipulögð vinnubrögð við lausn viðfangsefna
  • nálgast viðfangsefni á mismunandi og viðeigandi hátt.
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.