Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464783044.23

  Lífsleikni með áherslu á fjölmiðla og læsi í víðu samhengi
  LÍFS1LF02
  74
  lífsleikni
  Fjölmiðlar og læsi í víðu samhengi
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Skoðað verður á gagnrýnan hátt hvernig samskiptatæki fjölmiðlar eru og áhersla verður á að gera nemendur meðvitaða um mikilvægi, gildi og siðfræði og þær hættur sem tengjast fjölmiðlum nútímans. Áhersla er á læsi í víðu samhengi og miðast vinnuferlið við að efla færni og sjálfsmynd nemenda til að takast á við lífið. Leitast er við að styrkja nemendur til að verða gagnrýnir, virkir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu tegundum fjölmiðla
  • Hugtakinu tjáningarfrelsi
  • Gildi fjölmiðla í lýðræðissamfélagi
  • Hættum sem tengjast fjölmiðlum nútímans
  • Hugtakinu læsi í víðu samhengi
  • Mikilvægi tjáningar og hlustunar
  • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
  • Mismunandi tjáskiptaleiðum
  • Tilfinningum sínum og skilja orð og hugtök sem þeim tengjast
  • Styrkleikum sínum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nálgast mismunandi fjölmiðla óháð miðlunarformi
  • Draga aðalatriði út mismunandi fréttatilkynningum
  • Endursegja eða endurflytja afmarkað efni
  • Nýta sér fjölmiðla sér til gagns og/eða gleði
  • Nýta sér upplýsingar úr umhverfinu
  • Tjá sig fyrir framan aðra
  • Athöfnum daglegs lífs
  • Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir
  • Virða skoðanir annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Vera meðvitaður um styrkleika, veikleika og hættur fjölmiðla
  • Tjá sig um ýmis málefni sem fram koma í fjölmiðlum
  • Nýta sér upplýsingar frá fjölmiðlum á gagnrýnan hátt
  • Aðgreina auglýsingar frá öðru sem kemur fram í fjölmiðlum
  • Nýta styrkleika sína á jákvæðan og uppbyggilegan hátt
  • Nýta sér læsi í víðu samhengi
  • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  • Tjá eigin skoðanir
  • Lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.