Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464788661.1

  Lífsleikni með áherslu á fjármálalæsi
  LÍFS1FL02
  71
  lífsleikni
  Fjármálalæsi
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Í áfanganum er unnið að því að gera nemendur meðvitaða um fjármál, peninga og hlutverk þeirra í daglegu lífi. Farið er í laun og frádrátt og hvert hann fer, rekstur heimilis og bíls, notkun greiðslukorta, gengi og gjaldeyri og fleira sem snertir fjárhagslegar skuldbindingar sem nemendur þurfa að takast á hendur. Einnig verður farið í heimilisbókhald og mikilvægi þess að halda utan um tekjur og gjöld. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar í áfanganum svo sem leikir, umræður og verkefnavinna, bæði einstaklings- og hópa. Markmið áfangans er að gera nemendur sjálfbjarga í raunverulegum aðstæðum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Einföldum fjármálum daglegs lífs
  • Lestri launaseðla og annarra fjármálatengdra skjala
  • Tilgangi skatta og annars frádráttar
  • Rekstri heimilis og bifreiðar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Reikna gróflega útborgun launa eftir skatt
  • Gera sér grein fyrir daglegum kostnaði, t.d. fæði og húsnæði
  • Leita sér upplýsinga sem aðstoðar hann við nauðsynlega útreikninga
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Gera sér grein fyrir mikilvægi peninga
  • Skilja tilgang skatta og gjalda og hvernig þeir nýtast okkur
  • Skilja mikilvægi þess að tekjur séu hærri en gjöld
  • Tileinki sér ábyrgð á eigin fjármálum og átti sig á að tekjur og gjöld verða að standast á
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.