Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464789134.34

  Upplýsingatækni - valverkefni
  UPPT1VA02
  27
  upplýsingatækni
  Valverkefni
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Unnið verður með auka færni nemenda í notkun á verkfærum innan upplýsingartækni sem nemandinn hefur áhuga á að vinna áfram með. Leitast verður eftir að vinna með frumkvæði og sköpunarkraft hvers og eins.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • notkun forrita og tæknilegra verkfæra innan upplýsingatækninar á áhugasviði hvers og eins
  • notkunarmöguleikum ólíkra tækja
  • hvernig nota má ólíkar aðferðir til að leysa verkefni
  • mikilvægi þess að vanda framsetningu
  • því að það má alltaf bæta við kunnáttu sína á þessu sviði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með forrit og önnur tæki upplýsingatækninnar
  • leita mismunandi leiða í vinnuferlinu
  • skipuleggja, afla, flokka, vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýninn hátt
  • meðhöndla heimildir á gagnrýninn hátt við upplýsingaöflun af netinu
  • nota hjálpartexta og leiðbeiningar við notkun forrita
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • efla sjálfstraust sitt á notkun upplýsingartækni
  • framsetja niðurstöður úr vinnu sinni á skilmerkilegan og snyrtilegan hátt
  • afla, vinna úr og miðla gögnum og upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt
  • koma hugmyndum sínum á framfæri
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.