Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1464884245.98

  Starfsnám á vinnustað D - skólalok og útskrift
  STAR1SÚ04
  34
  starfsnám
  Skólalok og útskrift
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Starfsnám gefur nemendum tækifæri til þess að kynna sér ýmis störf og mismunandi vinnustaði. Námið felur í sér að nemendur þjálfist í að beita mismunandi aðferðum og verklagi. Starfsnám fer fram í skóla og á vinnustað. Með því að tengja námið við vinnustaði öðlast nemendur oft aðra sýn á námið í skólanum og tilgangur námsins verður skýrari. Að auki undirbúa nemendur að útskrift að vori.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Fjölbreyttum vinnustöðum
  • Fjölbreyttum starfsheitum
  • Mikilvægi þess að fara út á vinnumarkaðinn að skóla loknum
  • Skipulagningu útskriftar
  • Hvaða möguleika hann hafi til frekara náms
  • Hvað þurfi til að búa í sjálfstæðri búsetu
  • Hvað það þýðir að vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Velja sér vinnustað út frá raunhæfum markmiðum
  • Mæta til vinnu á réttum tíma
  • Fylgja fyrirmælum
  • Fylgja hreinlætisreglum á vinnustað
  • Fylgja samskiptareglum á vinnustað
  • Fylgja öryggisreglum á vinnustað
  • Undirbúa og skipuleggja merkisviðburði eins og útskrift
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Taka þátt í atvinnulífinu
  • Hafa yfirsýn yfir mismunandi störf og starfsvettvang
  • Tilheyra starfsmannahópi
  • Búa til eigin ferilskrá
  • Undirbúa og skipuleggja merkisviðburði eins og útskrift
  • Meta möguleika sína hvað varðar nám, atvinnu, búsetu og áhugamál
  • Skipuleggja heimilishald
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.