Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465296403.76

  Íslenska - textar, málnotkun og ritun
  ÍSLE2MB05
  108
  íslenska
  bókmenntir og ritun, málnotkun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Grunnþættir áfangans eru lestur, tjáning og ritun. Til að ná þeim lesa nemendur fjölbreytta texta frá ólíkum tímum. Nemendur æfast í munnlegri og skriflegri tjáningu og réttri notkun heimilda.
  B eða hærra úr grunnskóla ÍSLE1LR05 eða 7 eða hærra úr ÍSLE1UN05 Fimm einingar á fyrsta þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi tegundum texta og helstu hugtökum í bókmenntaumfjöllun
  • fjölbreyttum orðaforða
  • málfræði-, ritunarhugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa bókmenntatexta og aðra texta og geta fjallað um inntak þeirra
  • nýta upplýsingar úr heimildum á réttan hátt
  • flytja af öryggi ræður og kynningar
  • beita gagnrýninni hugsun við ritun rökfærsluritgerða og annarra texta
  • nota hjállpargögn við frágang ritsmíða
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • túlka ólíka texta
  • nota handbækur til styrktar eigin málfærni
  • taka þátt í málefnalegum umræðum og komast að rökstuddri niðurstöðu
  • beita tilbrigðum í ræðu og riti
  • vinna að skapandi verkefnum tengdum námsefninu
  Námsmat byggir á leiðsagnarmati þar sem nemandinn fær endurgjöf á það sem vel er gert ásamt ábendingum um það sem betur má fara. Við námsmatið er nýtt kennaramat, sjálfsmat og jafningjamat. Leitast er við að hafa námsmat sem fjölbreyttast til þess að sýna rétta mynd af þekkingu, leikni og hæfni nemenda.