Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465308977.36

  Íslenska - Bókmenntir síðari alda, túlkun og tjáning
  ÍSLE3BS05
  158
  íslenska
  bókmenntir síðari alda
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum verður meginviðfangsefnið bókmenntasaga og bókmenntir síðari alda. Nemendur fá æfingu í bókmenntafræðilegri túlkun á textum tímabilsins. Lögð verður áhersla á hvers konar tjáningu sem reynir verulega á rökhugsun og hæfileika nemanda til blæbrigðaríkrar framsetningar.
  ÍSL3BF05 Bókmenntir fyrri alda, framsögn og ritun eða 5 einingar á þriðja þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta
  • stefnum í íslenskum bókmenntatextum síðari alda
  • beitingu bókmenntahugtaka á lesna texta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa allar gerðir ritaðs máls síðari alda
  • skilja lykilhugtök í texta og greina mismunandi sjónarmið
  • vinna úr og tjá sig um hvers konar texta á greinargóðan hátt
  • beita rökhugsun og hæfileikum í allri framsetningu
  • nýta sér gagnrýni annarra til að bæta eigin vinnubrögð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu krefjandi texta
  • átta sig á samfélagslegum skírskotunum í bókmenntum síðari alda
  • útskýra sjónarmið í málefnalegum umræðum
  • efla og meta eigin málfærni og annarra
  • beita rökum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
  • skrifa skýran og grípandi texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum
  • sýna sköpunarhæfni og samlíðan í ræðu og riti
  Námsmat byggir á leiðsagnarmati þar sem nemandinn fær endurgjöf á það sem vel er gert ásamt ábendingum um það sem betur má fara. Við námsmatið er nýtt kennaramat, sjálfsmat og jafningjamat. Leitast er við að hafa námsmat sem fjölbreyttast til þess að sýna rétta mynd af þekkingu, leikni og hæfni nemenda.