Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465377390.03

  Hönnun og blönduð tækni
  HÖNN1BL05
  18
  hönnun
  hönnun og blönduð tækni
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum verður kennd markviss hugmyndavinna. Nemendur halda dagbók og vinna markvissa skissuvinnu og safna hugmyndum sínum í hugmyndabanka. Nemendur temja sér aðferðir við að skynja umhverfi sitt og nýta það til listsköpunar, eins og með endurnýtanleg efni. Nemendur fá að spreyta sig á ólíkri tækni, aðferðum og efnum innan hönnunar. Verkefni eru unnin undir leiðsögn kennara og nemendur hanna hluti úr mismunandi efnum með tilliti til efnis, litavals og útlits. Nemendur eru þjálfaðir í að vinna sjálfstætt og í gagnrýnni hugsun gagnvart eigin verkum og annarra. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
  • gildi lita og notkun þeirra í umhverfinu
  • viðfangsefnum sem lúta að samspili umhverfis, ólíkra efna og aðferða
  • ferli frá hugmynd að fullunnu verki
  • sjálfbærni og að geta fundið efnivið í sínu nánsta umhverfi
  • mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
  • umhverfismennt og endurnýtingu efna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota hugmyndabók og að skrá hugmyndir.
  • beita sjálfstæðum vinnubrögðum og að sýna vandvirkni í verkefnavinnu.
  • skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni.
  • vinna með endurnýtanleg efni í listsköpun og hönnun.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
  • sýna frumkvæði í verkefnavinnu og verkefnavali
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
  • geta unnið á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært þær eftir sinni eigin tilfinningu í fallegan nytjahlut, skreyti eða skúlptúr
  • vinna með efni úr nánasta umhverfi
  • þroska færni sína og skilning á list og/eða hönnun
  • geta opnað augun fyrir hinum hversdagslegu hlutum í umhverfinu og nýtt þá í listsköpun
  • vera sjálfbær og tileinka sér endurnýtanleg efni í listsköpun
  Námsmat skal vera fjölbreytt og byggja á verkefnavinnu með áherslu á leiðsagnarnám.