Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465381696.91

  Enska - byrjunaráfangi
  ENSK1BY05
  77
  enska
  Lestur, málfræði og málnotkun (byrjunaráfangi í ensku), ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Grunnþættir tungumálanáms þjálfaðir. Lögð er áhersla á rétta málnotkun, að nemendur geti tjáð sig í töluðu og rituðu máli og tekið þátt í samræðum. Nemendur lesa styttri texta, hlustun og myndefni notað sem efniviður við ýmiss konar æfingar.
  Að hafa lokið grunnskólaprófi í ensku með lágmarkseinkunn C eða ENSK1UE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu málfræðiatriðum og orðflokkum
  • Helstu málfræði atriðum og að geta nýtt þau í töluðu og rituðu máli
  • Grunvallaratriðum hvað varðar að tjá sig með hagnýtum orðaforða
  • Mismunandi eiginleikum tungumáls hvað varðar ritað mál og talað
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Skilja talað mál um kunnugleg efni
  • Lesa texta á eigin áhugasviði eða um kunnugleg efni
  • Skrifa samfelldan texta um kunnuglegt efni
  • Beita grundvallarreglum um ritað og talað mál
  • Nýta sér uppflettirit, s.s. orðabækur, t.d. á veraldarvefnum
  • Skrifa stutta texta og einfaldar ritgerðir
  • Halda uppi samræðum á ensku
  • Nota mismunandi aðferðir til að læra helstu málfræðiatriði, svo sem lestur og glósur
  • Lesa og skilja einfalda texta, svo sem blaðagreinar, bæklinga og stuttar skáldsögur með það að markmiði að auka orðaforða sinn og afla upplýsinga
  • Undirbúa og flytja stuttar kynningar um valið efni
  • Hlusta á enska tungu og skilja inntak efnisins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Lesa og skilja almenna, einfalda texta og segja frá þeim í aðalatriðum
  • Tala og skrifa um kunnuglegt efni eftir mismunandi aðstæðum
  • Miðla og hagnýta almenna þekkingu og færni og taka þátt í samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á ...sem er metið með... munnlegum og skriflegum verkefnum
  • Beita málkerfinu á mismunandi hátt eftir aðstæðum, bæði munnlega og skriflega
  • nota ýmis hjálpargögn við skrift á samfelldum texta, svo sem orðabækur og leiðréttingarforrit
  • Hlusta eftir upplýsingum og nota í umræðum um kunnugleg málefni
  • Greina frá aðalatriðum ýmiss konar texta og finna upplýsingar í texta til að svara einföldum spurningum
  • Geta aflað sér upplýsinga upp á eigin spýtur og hagnýtt sér þær upplýsingar í námi
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat/Símat