Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465382075.3

  Enska - Fyrri áfangi á þriðja þrepi
  ENSK3OG05
  139
  enska
  Bókmenntir, ljóðagreining, orðaforði, ritgerðasmíði og heimildavinna
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Bókmenntir - Ljóðagreining - Ritgerðasmíði - vinna með heimildir
  ENSK2OL05 eða 10 einingar á öðru þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Stjórnmálum, fjölmiðlum og sögu og áhrifum þeirra á þjóðfélagsmótun í þeim löndum þar sem tungumálið er talað
  • Menningu þeirra þjóða þar sem tungumálið er talað
  • Orðaforða sem gerir nemenda kleift að tileina sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi og/eða starfi
  • Mismunandi málsnið hvað varðar talað og ritað mál, til að mynda uppbyggingu ljóðræns máls sem og ljóða-/sagnahefð
  • Þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að þekkja og skilja vel sérhæfða texta á sviði sem nemandi þekkir
  • Að skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögn er ekki endilega skipulögð eða fullmótuð
  • Lesa flókna texta sem gera miklar kröfur til lesenda; hvort sem sá lestur er til yndiauka eða upplýsingasöfnunar
  • Notkun tungumálsins á sveigjanlegan og árangursríkann máta
  • Að geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni hvort sem þau eru almenn eða persónulegs eðlis
  • Að beita ritmálinu á fjölbreyttan og margþættan máta, hvort sem um ræðir fræðileg, almenn eða persónuleg umfjöllunarefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem nemandi þekkir eða getur aflað sér þekkingar á
  • Greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt og/eða pólitískt samhengi í textum.
  • Geta lagt gagnrýnið mat á fræðilega sem og almenna texta
  • Hagnýta sér fræðitexta og hagnýta sér heimildir á faglegan og ganlegan hátt
  • Beita málinu án meiriháttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum
  • Geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð og dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt
  • Beita rithefðum sem við eiga í textasmíð m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • Vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild skv. þeim hefðum sem gilda um heimildarvinnu
  • Skrifa texta með röksemdarfærslu þar sem fram koma rök með og á móti, og þau rök vegin og metin
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat/Símat