Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465382219.84

  Enska, grunnáfangi
  ENSK1GR05
  78
  enska
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Markmið áfangans er að nemendur nái tökum á undirstöðuatriðum enskrar málfræði, geti skilið daglegt mál og tjáð sig um einfalda hluti munnlega og skriflega. Í þessum áfanga er lögð áhersla á að nemendur lesi fjölbreytta texta til þess að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða og tjá hugsun sína bæði í ræðu og riti á skipulegan hátt og geti rökstutt hugmyndir sínar. Lögð er áhersla á að nemendur tali skýrt mál og noti það á réttan og viðeigandi hátt. Nemendum er gerð grein fyrir því hvernig þeir geti sjálfir bætt við þekkingu sína og tekið ákvarðanir er varða tungumálanám þeirra. Til þess að nemendur öðlist sjálfstæði í námi er lögð áhersla á að nemendur vinni sjálfstætt að hinum ýmsu verkefnum og kynningum. Hver nemandi finni eigin leiðir til að ná árangri í náminu og setji sér markmið.
  Að hafa lokið grunnskólaprófi í ensku.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu málfræðiatriðum og orðflokkum
  • helstu málfræði atriðum og að geta nýtt þau í töluðu og rituðu máli
  • grunvallaratriðum hvað varðar að tjá sig með hagnýtum orðaforða
  • mismunandi eiginleikum tungumáls hvað varðar ritað mál og talað
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni
  • lesa texta á eigin áhugasviði eða um kunnugleg efni
  • skrifa samfelldan texta um kunnuglegt efni
  • beita grundvallarreglum um ritað og talað mál
  • nýta sér uppflettirit, s.s. orðabækur, t.d. á veraldarvefnum
  • skrifa stutta texta og einfaldar ritgerðir
  • halda uppi einföldum samræðum á ensku
  • nota mismunandi aðferðir til að læra helstu málfræðiatriði, svo sem lestur og glósur
  • lesa og skilja einfalda texta, svo sem blaðagreinar, bæklinga og stuttar skáldsögur með það að markmiði að auka orðaforða sinn og afla upplýsinga
  • undirbúa og flytja stuttar kynningar um valið efni
  • hlusta á enska tungu og skilja inntak efnisins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa og texta á samtímaensku og segja frá efni þeirra sem metið er með munnlegum og skriflegum verkefnum.
  • lesa og skilja almenna, einfalda texta og segja frá þeim í aðalatriðum
  • miðla og hagnýta almenna þekkingu og færni og taka þátt í samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
  • beita málkerfinu á mismunandi hátt eftir aðstæðum, bæði munnlega og skriflega
  • endursegja efni sem hann hefur lesið eða heyrt
  • nota ýmis hjálpargögn við skrift á samfelldum texta, svo sem orðabækur og leiðréttingarforrit
  Leiðsagnarnám. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram.