Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465382458.61

  Enska - Seinni áfangi á þriðja þrepi
  ENSK3OR05
  142
  enska
  Bókmenntir (fjölbreyttir textar), menning, orðaforði, rannsóknir og ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Bókmenntir (Shakespeare & nútímabókmenntir), menning, orðaforði, rannsóknir og ritun.
  ENSK3OG05 eða fimm einingum á þriðja þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Stjórnmálum, fjölmiðlum og sögu og áhrifum þeirra á þjóðfélagsmótun í þeim löndum þar sem tungumálið er talað
  • Menningu þeirra þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi
  • Orðaforða sem gerir nemenda kleift að tileina sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi og/eða starfi
  • Hefðum sem eiga við um talað og ritað mál t.d. mismunandi málsnið
  • Uppruna tungumálsins og útbreiðslu, og skildleika þess við íslenskt mál
  • Þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Að þekkja og skilja vel sérhæfða texta á sviði sem nemandi þekkir
  • Að skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögn er ekki endilega skipulögð eða fullmótuð
  • Lestri, sér til ánægju eða upplýsingaöflunnar, texta sem gera miklar kröfur til lesenda, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð
  • Að geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni hvort sem þau eru almenn eða persónulegs eðlis
  • Notkun tungumálsins á sveigjanlegan og árangursríkann máta í samræðum
  • Beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum eða persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem nemandi þekkir eða getur aflað sér þekkingar á
  • Skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni tæknilegs eða fræðilegs eðlis
  • Átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu, sem og rituðu, máli og undirliggjandi tilgangi og viðhorfum þess sem talar/ritar
  • Geta lagt gagnrýnið mat á texta sem og hagnýtt sér fræðitexta og metið heimildir á gagnrýninn hátt
  • Beita málinu án meiriháttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
  • Geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð og dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt með dæmum og geta brugðist við fyrirspurnum
  • Beita rithefðum sem við eiga í textasmíð m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • Vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild skv. þeim hefðum sem gilda um heimildarvinnu
  • Skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af því hver lesandi er
  • Skrifa texta með röksemdarfærslu þar sem fram koma rök með og á móti, og þau rök vegin og metin
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat/Símat