Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465383584.06

  Saga - Frá upphafi til byltinga
  SAGA2FR05
  93
  saga
  frá upphafi til byltinga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Þessi áfangi er kjarnaáfangi á öllum brautum til stúdentsprófs. Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í Íslands- og mannkynssögu frá upphafi sögulegs tíma fram að lokum 19. aldar. Samhliða er lögð áhersla á að nemendur öðlist undirstöðuþekkingu í verklagi sagnfræði sem fræðigreinar með áherslu á notkun heimilda. Nemendur velja í samráði við kennara þau viðfangsefni sem verða til umfjöllunar hverju sinni auk þess að hafa mikið val í tengslum við verkefnavinnu hvers þáttar. Mikil áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismunandi tegundum heimilda og læri að leggja mat á þær með gagnrýninni hugsun. Innan hvers þáttar verða sérhæfð verkefni unnin þar sem reynir á sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu við aðra nemendur. Við verkefnavinnu verður lögð áhersla á að nemendur geti nýtt sér þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér til að miðla henni á frumlegan, fjölbreyttan og skapandi hátt í gegnum ólík miðlunarform. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur taki ábyrgð á eigin námi og geti metið eigið framlag og annarra á uppbyggilegan hátt með fjölbreyttum matsaðferðum.
  INNF1IF05 eða annar sambærilegur inngangsáfangi að félagsvísindum
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum í Íslands- og mannkynssögu frá upphafi sögulegs tíma allt til ársins 1900
  • helstu hugtökum og persónum tímabilsins
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  • undirstöðuatriðum sagnfræði sem fræðigreinar með megináherslu á heimildanotkun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • geta aflað sér fjölbreyttra heimilda um mismunandi viðfangsefni
  • nota heimildir til þess að miðla sögulegu efni á fjölbreyttan og skapandi hátt
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda
  • vinna bæði sjálfstætt og með öðrum
  • beita gagnrýninni hugsun
  • meta eigið framlag sem og annarra með fjölbreyttum aðferðum
  • lesa einfalda sagnfræðilega texta á íslensku og ensku
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta miðlað sögulegum fróðleik á áhugaverðan og fjölbreyttan hátt
  • geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
  • geta borið saman ólík miðlunarform sögulegs fróðleiks
  • geta unnið með öðrum að sameiginlegu markmiði
  • geta tengt hugmyndir frá ýmsum tímabilum við eigið samfélag
  Leiðsagnarmat sem felur í sér að fjölbreytt verkefni eru metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla er lögð á umsagnir til nemenda sem leiða þá áfram í námi.