Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465385473.08

  Danska - Grunnáfangi
  DANS1GR05
  46
  danska
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er unnið með texta og myndefni úr ýmsum áttum til að auka orðaforða, efla lesskilning og kynna um leið danska menningu. Þá eru grunnatriði málfræðinnar rifjuð upp og hlustað, ritað og rætt.
  Nemendur sem fá C eða lægra á grunnskólaprófi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg einföld efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
  • lesa ýmiss konar texta
  • geta tjáð sig um einfalt efni sem hann þekkir
  • skrifa texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgjast með einföldum frásögnum um almenn efni
  • leita sér upplýsinga úr textum af hæfilegu þyngdarstigi
  • leysa úr viðfangsefnum af þyngd sem hæfir áfanganum
  • miðla eigin hugmyndum í ræðu og riti
  • meta eigið vinnuframlag, sýna frumkvæði og ábyrgð
  Leiðsagnarmat