Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465398176.78

  Þroskasálfræði
  SÁLF3ÞS05
  65
  sálfræði
  þroskasálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Farið er yfir þroskaferil mannsins með sérstaka áherslu á barnið frá fæðingu til unglingsára. Hugað er að þætti fjölskyldu og umhverfis í mótun og þroska barnsins. Fjallað er um helstu kenningar 20. aldarinnar um bernsku og þroska. Í áfanganum eru rannsóknaraðferðir þroskasálfræðinnar kynntar svo og þroskafrávik og þroskahamlanir.
  Sálfræði á öðru þrepi eða aðrar félagsgreinar á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi þess að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir
  • sérsviði þroskasálfræðinnar
  • helstu hugtökum og kenningum um bernsku og þroska
  • hagnýtu gildi þroskasálfræðinnar
  • umhverfisþáttum og erfðum sem hafa áhrif á þroskaferilinn
  • framlagi þroskasálfræðinnar til vísinda og samfélags.
  • mikilvægi góðs siðferðis við rannsóknir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum þroskasálfræðinnar
  • útskýra helstu hugmyndir sem mótað hafa fræðigreinina
  • útskýra þroskaferilinn
  • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í þroskasálfræði
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu
  • tjá kunnáttu sína skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti þroskasálfræðinnar
  • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu ásamt því að yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá vísindalegt samhengi
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
  • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
  • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
  • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
  • hagnýta þroskasálfræðina á jákvæðan hátt í daglegu lífi
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.