Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465473267.35

  Fab lab
  NÝSK1FA05
  13
  nýsköpun
  fab lab smiðja
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Farið er almennt yfir búnað í Fab Lab smiðjunni og þá möguleika sem felast í notkun hennar. Farið er yfir notkun á Inkscape tvívíddar vektor hugbúnaði. Kennt hvernig teikna á upp hluti, breyta og flytja á mismunandi skráarsnið. Kennt hvernig á að breyta raster myndum í vektor myndir. Farið er yfir grunnatriði í notkun á teikniforritinu Inkschape, þrívíddarforritinum Google sketchup og Blender og hvernig er hægt að nýta sér það til ýmissa verkefna. Farið er yfir grunnatriði í notkun á laserskurðartæki, vinylskera og tölvustýrðum fræsara. Unnið er með sköpunarkraft nemenda og samvinnu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugmyndafræði stafrænnar smiðju
  • helstu efnistegundum sem notaðar eru við hin ýmsu verkefni
  • kostum og göllum hinna ýmsu efnistegunda
  • þekkingu á algengum samsetningum
  • getu og takmörkum mismunandi tækjabúnaðar með tilliti til efnisvals
  • aðferðum sem hafa að markmiði að bæta nýtingu hráefna, sem og förgun úrgangs
  • þekki muninn á rasta og vektor forritum
  • þekki mismunandi mælieiningar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina kosti og galla mismunandi samsetningaraðferða
  • greina mun á milli vektor og raster mynda
  • setja upp verkefni í viðeigandi form fyrir vinnslu
  • setja inn verkefni á netið
  • geta skipulagt og framkvæmt eigin hugmyndir
  • bera ábyrgð á efnisvali út frá því verkefni sem hann hefur kosið sér
  • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til framkvæmdarinnar
  • geri sér grein fyrir raunstærðum teikninga og mynda á tölvuskjánum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta komið hugmynd sinni á það form að mögulegt sé að framleiða hana, teikningar, efnisval og annað sem hefur áhrif sé sett upp á skipulegan og aðgengilegan máta
  • greina orsakir galla sem fram koma í framkvæmd og mæla fyrir um aðgerðir til úrbóta
  • geti unnið og framleitt verkefni í vínilskera og laserskera
  Námsmat skal vera fjölbreytt og byggja á verkefnavinnu með áherslu á leiðsagnarmat.