Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465496484.38

  Saga 20. og 21. aldar
  SAGA2MA05
  95
  saga
  Saga 20. og 21. aldar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í Íslands- og mannkynssögu 20. og 21. aldar. Þættirnir eru valdir af nemendum og kennara og spilar áhugi nemenda því stórt hlutverk. Á sama tíma verður lögð áhersla á gagnrýna hugsun, heimildaleit og mat á þeim. Mikil áhersla er á að nemendur kynnist mismunandi tegundum heimilda og læri að leggja mat á þær með gagnrýnni hugsun. Áhersla er lögð á að nemendur kafi djúft ofan í viðfangsefnin sem verða fyrir valinu.
  SAGA2FR05 eða 5 einingar á öðru þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum í Íslands- og mannkynssögu 20. og 21. aldar
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  • undirstöðuatriðum sagnfræði sem fræðigreinar
  • mismunandi tegundum heimilda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • geta aflað sér fjölbreyttra heimilda um mismunandi viðfangsefni
  • meta gildi og áreiðanleika ólíkra heimilda
  • nota heimildir á viðurkenndan hátt
  • beita gagnrýninni hugsun og rökstyðja skoðanir sínar
  • nota ólík miðlunarform til að koma á framfæri sögulegum fróðlleik
  • lesa sagnfræðilega texta á íslensku og ensku og að túlka þá
  • vinna með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita gagnrýninni hugsun á markvissan hátt ...sem er metið með... leiðsagnarmati
  • geta tjáð sig um safnfræðileg efni ...sem er metið með... leiðsagnarmati
  • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um sagnfræðileg efni ...sem er metið með... leiðsagnarmati
  • leggja mat á eigin frammistöðu og annarra í verkefnavinnu ...sem er metið með... leiðsagnarmati
  • sýna umburðarlyndi og víðsýni gagnvart sögulegum viðfangsefnum. ...sem er metið með... leiðsagnarmati
  Leiðsagnarmat