Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465496651.72

  Menningarsaga
  SAGA3MH05
  69
  saga
  menningarsaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga eru valin tímabil og svið til fjölþættrar menningarlegrar könnunar. Þetta er verkefnavinna þar sem nemendur kryfja viðfangsefni í ljósi margra þátta, t.d. myndlistar, bygginga, bókmennta, heimspeki, hugarfars og félagsgerðar. Ætlunin er að nemendur skapi sér mynd af því sem fengist er við með því að kynna sér frumtexta, skoða samtímamyndefni og hlýða á tónlist ásamt því að tileinka sér fræðilega og skáldlega umfjöllun um efnið. Úrvinnsla og framsetning nemenda miði að því að miðla þekkingu og skilningi ásamt tilfinningu fyrir tíðaranda. Í ferlinu þarf að sundurgreina efnið, skipuleggja vinnuna, tengja efnisþætti og velja sjónarhorn. Gert er ráð fyrir að jafnaðarlega sé staldrað við og skipulega rætt um aðferðir, eðli heimilda, tengsl efnisþátta og möguleika á heildarmynd.Áfanginn er sniðinn að þörfum nemenda á öllum brautum þannig að nemendur geti valið sér efni við hæfi og þannig kannað valda þætti úr sögu sinnar greinar/áhugasviðs frá fornöld til nútímans.
  SAGA2FR05 eða 5 einingar á öðru þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum menningarheimum
  • mismunandi heimildum
  • fjölbreyttum aðferðum við miðlun sögunnar
  • ákveðnu sviði að eigin vali og framvindu þess og birtingarmyndum í gegnum söguna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina einkenni menningarheima
  • tileinka sér sagnfræðilegt efni í íslenskum fræðiritum og létta erlenda fræðitexta
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda
  • miða sögunni á sjálfstæðan og fjölbreyttan hátt
  • samvinnu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á mismunandi tegundir heimilda
  • geta komið sínum skoðunum á sögunni á framfæri á markvissan og rökstuddan hátt
  • beita gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
  • geta notað viðurkenndar aðferðir til að setja hugðarefni sín fram
  • lesa sagnfræðitexta á íslensku og ensku
  Leiðsagnarmat