Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1465497032.0

  Inngangur að sálfræði
  SÁLF2IN05
  66
  sálfræði
  Sálfræði, inngangur, kenningar, saga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er byrjunaráfangi í sálfræði. Fræðigreinin sálfræði er kynnt fyrir nemendum, upphaf hennar og þróun. Helstu kenningar og fræðimenn sálfræðinnar eru skoðaðar. Rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í sálfræði eru kynntar fyrir nemendum og nemendur vinna verkefni þar sem þeir spreyta sig á vísindalegum vinnubrögðum sálfræðinnar. Grunnhugtök og sálfræðistefnur eru kynntar og sérstaklega er komið inn á námssálarfræðina og nemendur læra um mismunandi tegundir náms og minnisaðferðir. Sérstaklega er fjallað um samspil á milli hugsunar, hegðunar og tilfinninga. Sjálfsmynd nemenda og mannleg samskipti eru skoðuð og aðferðir sálfræðinnar skoðaðar sem nýta má til að auka sjálfþekkingu og hamingju nemenda.
  INNF1IF05 eða sambærilegur inngangsáfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun fræðigreinarinnar sálfræði
  • helstu frumkvöðlum í greininni
  • víðfeðmi sálfræðinnar og helstu undirgreinum hennar
  • hvernig sálfræði nýtist í daglegu lífi
  • leiðum sálfræðinnar til að útskýra hugsun, hegðun og tilfinningar manneskjunnar
  • mótunaröflum einstaklinga og hópa.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa í og skilja umfjöllun um helstu hugmyndir sem mótað hafa sálfræðina
  • beita algengustu hugtökum sálfræðinnar á skýran og skilmerkilegan máta
  • skoða sína eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • skoða eigin hugsun og tilfinningar út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  • Greina einfaldar leiðir til að breyta hegðun og/eða hugsun sinni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis á sjálfan sig og aðra
  • gera sér grein fyrir samspili hegðunar, hugsunar og tilfinninga
  • geta með einföldum hætti yfirfært sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þau við verkefnavinnu
  • geta framkvæmt einfalda rannsókn og áttað sig á helstu niðurstöðum.
  Leiðsagnarmat